ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

New
.ee
15.00 €
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ee New
15.00 €
1 سال
N/A
12.00 €
1 سال
.com
9.52 €
1 سال
9.52 €
1 سال
9.52 €
1 سال
.eu
11.50 €
1 سال
11.50 €
1 سال
11.50 €
1 سال
.fi New
14.00 €
1 سال
N/A
14.00 €
1 سال
.se New
21.00 €
1 سال
N/A
21.00 €
1 سال
.no New
18.00 €
1 سال
N/A
18.00 €
1 سال
.fr New
13.00 €
1 سال
11.00 €
1 سال
13.00 €
1 سال
.net
9.52 €
1 سال
9.52 €
1 سال
9.52 €
1 سال
.org
9.52 €
1 سال
9.52 €
1 سال
9.52 €
1 سال
.info
10.86 €
1 سال
10.86 €
1 سال
10.86 €
1 سال
.co.uk
9.00 €
1 سال
9.00 €
1 سال
9.00 €
1 سال
.uk
11.00 €
1 سال
11.00 €
1 سال
11.00 €
1 سال
.de
15.00 €
1 سال
10.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
.mobi
22.31 €
1 سال
22.31 €
1 سال
22.31 €
1 سال
.cloud
9.90 €
1 سال
27.70 €
1 سال
27.70 €
1 سال
.ninja
19.00 €
1 سال
19.00 €
1 سال
19.00 €
1 سال
.me
22.94 €
1 سال
22.94 €
1 سال
22.94 €
1 سال
.wtf
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
.bz
35.15 €
1 سال
N/A
35.15 €
1 سال
.cc
35.15 €
1 سال
35.15 €
1 سال
35.15 €
1 سال
.cn
35.15 €
1 سال
35.15 €
1 سال
35.15 €
1 سال
.in
24.93 €
1 سال
24.93 €
1 سال
24.93 €
1 سال
.la
57.52 €
1 سال
57.52 €
1 سال
57.52 €
1 سال
.tv
39.63 €
1 سال
39.63 €
1 سال
39.63 €
1 سال
.tw
39.31 €
1 سال
39.31 €
1 سال
39.31 €
1 سال
.ws
24.61 €
1 سال
N/A
24.61 €
1 سال
.tech New
65.00 €
1 سال
65.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
.lgbt
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
.hosting
490.00 €
1 سال
490.00 €
1 سال
490.00 €
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains